Bhagwan Abhinandananath (श्रीअभिनन्दननाथ)

Bhagwan Abhinandananath (श्रीअभिनन्दननाथ)
Name ................... .Abhinandananath
Father's Name ....................Samvar or Sanvara Raja
Mother's Name ...................Shidartha Devi
Birth Place ....................Ayodhya
Birth Thithi ...................Mmagh sukla.12
Diksha Thithi ....................Mmagh sukla 12
Kevalgyan Thithi ................Ppaush su. 14
Naksharta .................... Abhijeet
Diksha Sathi ................... 1,000
Shadhak Jeevan .................1000 purva less 8 puvang
Age Lived .................... 50,00,000 purva
Lakshan Sign .....................Monkey
Neervan Place ....................Sammed Shekhar
Neervan Sathi ................... 1,000
Neervan Thithi .................... Baishak sukla. 6
Colour ......................Golden