Bhagavān Sambhavanath (श्रीसंभवनाथ)

Bhagavān Sambhavanath (श्रीसंभवनाथ)
Name ................ Sambhav Prabhu
Father's Name ...................Jitari
Mother's Name .................. Susena
Birth Place .........................Sharavasti
Birth Thithi ..........................margshirsh su. 14
Diksha Thithi ....................margshirsh su. 15
Kevalgyan Thithi ...............kartik ku. 5
Naksharta ..................Margshirsh
Diksha Sathi ................... .1,000
Shadhak Jeevan .............1,00,000 purva less 4 puvang
Age Lived ....................... ..60,00,000 purva
Lakshan Sign ................... Horse
Neervan Place ................. Sammed Shekhar
Neervan Sathi ............... .1,000
Neervan Thithi .................Chaitra su. 5
Colour ......................Golden