Bhagavan Neminath

Bhagavan Neminath
Name .................Nemi Prabhu
Father's Name .............Samudra Vijay
Mother's Name.............Shiva devi
Birth Place .................sauryapur
Birth Thithi ................Sharvan ku. 5
Diksha Thithi ...............Sharvan ku. 6
Kevalgyan Thithi ........Ashwan ku 15.
Naksharta ................Chitra
Diksha Sathi ................ 1000
Shadhak Jeevan .........700 years
Age Lived ..................1000 years
Lakshan Sign ............... Shankh (Counch)
Neervan Place ............. Ujjaintgiri
Neervan Sathi ..............536
Neervan Thithi ............ Aashadh su.8
Colour ............. Blue