Bhagavan Aranath

Bhagavan Aranath
Name .................Ara Prabhu
Father's Name ............Sudarsana
Mother's Name.............Mitrasena Devi
Birth Place ................Hastinapur
Birth Thithi ................Margshirsh su. 10
Diksha Thithi ...............Margshirsh su. 11
Kevalgyan Thithi .........Kartika su.12
Naksharta .................Revati
Diksha Sathi ................ 1000
Shadhak Jeevan .........21,000 years
Age Lived ..................84,000 years
Lakshan Sign ............... Meen (Fish)
Neervan Place .............Samed Shikar
Neervan Sathi ..............1000
Neervan Thithi ............ Margshirsh su. 10
Colour .............Golden