Bhagavân Rishabha(श्रीआदिनाथ)

Bhagavan Rishabha ( श्रीआदिनाथ )
Name ............................ Rishabha Prabhu (Adinathji)
Father's Name .............Nabhiraja
Mother's Name ........... Marudevi
Birth Place .................. Ayodhya
Birth Thithi .................. Chaitra krishna. 8
Diksha Thithi ..............Chaitra krishna. 8
Kevalgyan Thithi.........falgun krishna. 8
Naksharta ...................Uttrashadha
Diksha Sathi ...............4000
Shadhak Jeevan ...... 1,00,000 purva
Age Lived ... ................ 84,00,000 purva
Lakshan Sign ...........Vrushabha
Neervan Place ..........Asthapad
Neervan Sathi ........... 10000
Neervan Thithi ...........Magh Krishna 14
Colour ..................... Golden